Jilbab Syar'i Everywhere

Jilbab Syar'i Everywhere

Revowriter Love Hijab (5)By : Messy

Senantiasa taat setiap saat. Tanpa tersekat oleh jarak dan waktu. Sebab, aturan Allah berlaku dimana saja dan untuk siapa saja. Singkatnya, zaman yang harus menyesuaikan dengan Islam. Bukan Islam yang harus disesuaikan dengan zaman.

Sehingga apapun aktivitas, jilbab syar'i bukalah penghalang untuk dikenakan. Malah jilbab berfungsi untuk melindungi dan menjaga perempuan muslimah. "Apapun aktivitasnya, jilbab syar'i pakaiannya."

Rihlah itu hukumnya mubah, sedangkan jilbab syar'i hukumnya wajib. Lantas berdalih menanggal jilbab syar'i karena rihlah? Itu hal yang salah. Sebab yang mubah tetap mubah, dan yang mubah tak bisa mengalahkan yang wajib. 

Islam tak pernah melarang muslimah untuk rihlah kemanapun dan dimanapun. Selama yang dilakukan berbuah manfaat dan tak bertentangan dengan syariat. Maka itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan sampai perkara yang mubah mengalahkan perkara yang wajib.

Mau mendaki gunung, mau mandi disungai, dan mau melakukan apa saja diluar rumah bagi muslimah. Itu boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Ingat! Jilbab syar'i tetap dikenakan, tak boleh ditanggalkan.

Saudariku, Allah tak pernah menzalimi kita. Tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Allah tak mengekang kita, hanya saja Allah ingin menjaga kesucian dan kemuliaan kita dari pandangan lelaki asing. 

Islam itu memuliakan kita dan kita mulia dengan Islam. So, Taat tanpa tapi, jilbab syar'i tanpa nanti. Istiqamah untuk jilbab syar'i everywhere ya!

Bukittinggi, 02 Febuari 2020

#HijabEveryDay
#HijabSampaiMati#HijabEveryDay
#HijabSampaiMati
#HijabPerintahAllah


Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: