Recent Posts

*SUMAYYAH BINTI KHAYYAT WANITA PERTAMA YANG MENYATAKAN KEISLAMANNYA SECARA TERBUKA DAN MATI SYAHID*

Kamis, 10 Juni 2021Oleh : Alfiatus Sa'diyah (Aktivis Dakwah)


 Sumayyah binti Khayyat adalah seorang budak perempuan milik Abu Hudzaifah bin Mughfirah. Ia  Sumayyah binti Khayyat. Ia adalah Muslimah pertama yang gugur di jalan Allah.

Dalam kisahnya, Sumayyah binti Khayyat adalah seorang budak perempuan milik Abu Hudzaifah bin Mughfirah. Ia dinikahi oleh seorang pendatang dari Yaman Mekah bernama Yasir. Saat tiba di Mekah, Yasir meminta perlindungan kepada Abu Hudzaifah. Dari sinilah awal mula ia menikah dengan Sumayyah binti Khayyat. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra bernama Ammar.

Hingga suatu hari, datanglah Nabi Muhammad SAW ke Mekah yang membuat seluruh Mekah terguncang. Maksud Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah, yakni untuk menyebarkan agama Islam. Keluarga Yasir menjadi orang-orang yang memilih memeluk agama Islam.

Namun, kian hari keislaman keluarga Yasir diketahui oleh penduduk Mekah yang saat itu masih menyembah berhala. Orang-orang kafir pun mulai menentang dan memusuhi mereka.

Bani Makhzum, tuan sesudah Abu Hudzaifah bin Mughfirah atau orang yang melindungi keluarga Yasir, memutuskan untuk menangkap Sumayyah binti Khayyat, Yasir, dan Ammar agar kembali ke agamanya dan melepaskan keyakinannya dari Islam.

Mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy tanpa ada sedikit pun rasa iba. Kaum kafir itu juga memakaikan baju besi kepada Sumayyah untuk menambah penderitaannya.

Di tengah siksaan kejam, Sumayyah justru menantang Abu Jahal yang merupakan pemimpin Quraisy. Namun, karena memiliki gengsi yang kuat "Kok bisa-bisanya seorang perempuan menentang saya,". Begitulah gambaran pemikirannya. Oleh karenanya, Sumayyah dibunuh dengan cara yang sangat kejam.

Itulah kisah gugurnya Sumayyah yang telah membela dan tetap teguh meyakini Islam sebagai agamanya, Allah SWT sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Dialah seorang perempuan sebagai syahidah pertama yang gugur. Namanya telah menorehkan sejarah Islam dan tauhidnya yang begitu teguh.

*Semoga kisah di atas menjadikan para muslimah era millenial makin kokoh dalam iman dan kebenaran Islam. Meski kondisi saat ini dimudahkan dengan beragam kemajuan teknologi dan kecepatan informasi, tetapi Islam tetap tidak berubah dan tetap solusi terbaik bagi permasalahan kehidupan manusia dalam segala bidang. Peran muslimah bukan terbatas pada sholihahnya diri sendiri tapi juga mengajak lainnya makin dekat dengan Islam secara utuh dan sempurna hingga menebar rahmat ke seluruh alam. Kejayaan Islam akan cepat terwujud atas ijinNya. Wallahua'lam. []*

*Disarikan dari sumber: https://kumparan.com/hijab-lifestyle/mengenal-syahidah-pertama-islam-sumayyah-binti-khayyath-1tw5XjMAkGo?utm_source=kumMobile&utm_medium=copy-to-clipboard&utm_campaign=share&shareID=sqL6xCqmMPbh*

Tidak ada komentar:

Posting Komentar